Đuối hình bắt chữ P1

Một gia đình cáo cùng xuất hiện trong một bức ảnh thì cho ta bắt được chữ gì? Hay bắt được chữ gì khi thấy một đứa cháu đến nhà khuyên bà ngoại đang bị bệnh uống thuốc? ...

Câu 1

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 2

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 3

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 4

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 5

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 6

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 7

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 8

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 9

Đuối hình bắt chữ P1

Câu 10

Đuối hình bắt chữ P1

Đáp án

  1. Cẩu thả
  2. Bờ vai
  3. Thanh âm
  4. Gián đoạn
  5. Nhà ngoại cảm
  6. Viết mực
  7. Tổ yến
  8. Kiếm sống
  9. Đàn tranh
  10. Cảnh cáo